๐Ÿผ puzzled pandas ๐Ÿผ


teammates


  • han
  • will
  • Prateek
  • john
PuzzleWrong guessesUnlock timeTime to solveSolve time
Itinerary0Oct 2, 1:42 AM UTC36 min, 26 secOct 2, 2:18 AM UTC
Guessing Game0Oct 2, 2:19 AM UTC45 min, 56 secOct 2, 3:05 AM UTC
Par Re-sing0Oct 2, 1:42 AM UTC2 hours, 52 min, 8 secOct 2, 4:34 AM UTC
Tunnel of Lust5Oct 2, 4:35 AM UTC2 hours, 53 min, 23 secOct 2, 7:28 AM UTC
Photobooth0Oct 2, 7:28 AM UTC46 min, 58 secOct 2, 8:15 AM UTC
The Shooting Gallery0Oct 2, 8:15 AM UTC1 hour, 3 min, 46 secOct 2, 9:19 AM UTC
Objection!7Oct 2, 3:05 AM UTC18 hours, 25 min, 26 secOct 2, 9:30 PM UTC
Nonodropmasyu0Oct 2, 2:19 AM UTC25 hours, 26 min, 37 secOct 3, 3:45 AM UTC
Radio Noise1Oct 2, 1:42 AM UTC31 hours, 12 min, 27 secOct 3, 8:54 AM UTC
Entanglement4Oct 2, 4:57 PM UTC26 hours, 8 min, 51 secOct 3, 7:06 PM UTC
Magical5Oct 2, 4:57 PM UTC26 hours, 9 min, 53 secOct 3, 7:07 PM UTC
All Thatโ€™s Left To Do is Extract8Oct 3, 7:07 PM UTC9 hours, 58 min, 46 secOct 4, 5:06 AM UTC
The Bazaar1Oct 4, 5:06 AM UTC30 hours, 2 min, 47 secOct 5, 11:09 AM UTC
Suspicious Partner1Oct 3, 7:07 PM UTC58 hours, 46 min, 14 secOct 6, 5:53 AM UTC
Marquee Fonts0Oct 6, 5:53 AM UTC2 hours, 10 min, 23 secOct 6, 8:04 AM UTC
๐Ÿ”—6Oct 4, 5:06 AM UTC66 hours, 55 min, 56 secOct 7, 12:02 AM UTC
Oxford Fiesta0Oct 7, 12:02 AM UTC6 hours, 1 min, 26 secOct 7, 6:03 AM UTC
Beep Arcade6Oct 5, 4:37 PM UTC62 hours, 25 min, 16 secOct 8, 7:03 AM UTC
Solving Pumpkin Patch with NO Given Pumpkins?!0Oct 3, 7:07 PM UTC171 hours, 21 min, 41 secOct 10, 10:29 PM UTC
Souvenir Photos0Oct 6, 8:04 AM UTC110 hours, 43 min, 0 secOct 10, 10:47 PM UTC
Menagerial Problems2Oct 3, 7:07 PM UTC176 hours, 42 min, 37 secOct 11, 3:50 AM UTC