⌊π⌋

teammates

  • a pizen
  • every other pizen
  • generalized pizens
  • cruft pizens
  • pi-affine non-(c?g?)-pizens
  • cruft generalized pizens
PuzzleWrong guessesUnlock timeTime to solveSolve time
Pictionary0Oct 23, 10:00 PM UTC17 min, 0 secOct 23, 10:16 PM UTC
Exceptions to the Rule1Oct 23, 10:00 PM UTC31 min, 1 secOct 23, 10:31 PM UTC
Icebreaker0Oct 23, 10:00 PM UTC47 min, 16 secOct 23, 10:47 PM UTC
Blog3Oct 23, 10:31 PM UTC17 min, 56 secOct 23, 10:49 PM UTC
20/20 Vision0Oct 23, 10:17 PM UTC40 min, 29 secOct 23, 10:57 PM UTC
Island Metric0Oct 23, 10:31 PM UTC54 min, 1 secOct 23, 11:25 PM UTC
Storytime3Oct 23, 10:47 PM UTC1 hour, 2 min, 3 secOct 23, 11:49 PM UTC
Three-in-a-Row2Oct 23, 11:25 PM UTC33 min, 5 secOct 23, 11:58 PM UTC
Functional Analysis0Oct 23, 11:58 PM UTC46 min, 14 secOct 24, 12:44 AM UTC
Office Candidate0Oct 23, 11:58 PM UTC1 hour, 2 min, 41 secOct 24, 1:01 AM UTC
DVD Collection2Oct 23, 11:58 PM UTC1 hour, 30 min, 48 secOct 24, 1:29 AM UTC
This Anagram Does Not Exist0Oct 23, 11:58 PM UTC2 hours, 12 min, 6 secOct 24, 2:10 AM UTC
Ducky Crossing: Fishing Adventure!0Oct 24, 2:10 AM UTC5 min, 31 secOct 24, 2:15 AM UTC
Puzzle Not Found20Oct 24, 2:10 AM UTC1 hour, 6 min, 55 secOct 24, 3:17 AM UTC
The Seven Empires2Oct 23, 11:58 PM UTC3 hours, 25 min, 36 secOct 24, 3:23 AM UTC
Mouth Mash0Oct 24, 12:44 AM UTC3 hours, 14 min, 54 secOct 24, 3:59 AM UTC
Codemanes0Oct 24, 3:24 AM UTC41 min, 52 secOct 24, 4:05 AM UTC
Word Wide Web1Oct 24, 2:10 AM UTC3 hours, 16 min, 18 secOct 24, 5:26 AM UTC
Tateroids0Oct 24, 5:26 AM UTC20 min, 13 secOct 24, 5:46 AM UTC
Union of Intersections0Oct 24, 3:17 AM UTC2 hours, 35 min, 54 secOct 24, 5:53 AM UTC
Solve, Index, Sort, Identify1Oct 24, 5:53 AM UTC1 hour, 46 min, 8 secOct 24, 7:39 AM UTC
Alchemystery! Walkthrough v0.012Oct 24, 5:53 AM UTC8 hours, 3 min, 14 secOct 24, 1:56 PM UTC
SpaceCells15Oct 24, 1:01 AM UTC16 hours, 48 min, 43 secOct 24, 5:49 PM UTC
Marineteam0Oct 24, 5:49 PM UTC6 min, 11 secOct 24, 5:56 PM UTC
Kyoryuful Boyfriend0Oct 24, 7:40 AM UTC10 hours, 48 min, 34 secOct 24, 6:28 PM UTC
Love Stories2Oct 24, 3:24 AM UTC17 hours, 21 min, 55 secOct 24, 8:45 PM UTC
Playing the Field0Oct 23, 11:58 PM UTC21 hours, 44 min, 31 secOct 24, 9:42 PM UTC
Mutant Meeples on Ice0Oct 24, 9:42 PM UTC1 hour, 10 min, 1 secOct 24, 10:52 PM UTC
Cacophony0Oct 24, 9:42 PM UTC3 hours, 52 min, 38 secOct 25, 1:35 AM UTC
Read and Write1Oct 24, 1:29 AM UTC25 hours, 15 min, 24 secOct 25, 2:44 AM UTC
Mahjong Madness0Oct 25, 2:45 AM UTC43 min, 4 secOct 25, 3:28 AM UTC
Trash to Treasure0Oct 25, 2:45 AM UTC1 hour, 36 min, 42 secOct 25, 4:21 AM UTC
Now I Know My 🐝🐝🐝s0Oct 23, 10:49 PM UTC30 hours, 6 min, 55 secOct 25, 4:55 AM UTC
Drip Quote2Oct 25, 2:45 AM UTC2 hours, 31 min, 31 secOct 25, 5:16 AM UTC
Barbie's Murder Party at House on the Hill0Oct 25, 5:16 AM UTC40 min, 9 secOct 25, 5:56 AM UTC
Party Time4Oct 25, 4:21 AM UTC2 hours, 1 min, 24 secOct 25, 6:23 AM UTC
Physics Test1Oct 25, 5:16 AM UTC4 hours, 5 min, 2 secOct 25, 9:21 AM UTC
Powerful Metamorphers3Oct 25, 1:35 AM UTC12 hours, 37 min, 51 secOct 25, 2:13 PM UTC
Cardboard1Oct 25, 2:14 PM UTC2 hours, 45 min, 33 secOct 25, 4:59 PM UTC
⭐ BATTLE STAR ⭐0Oct 24, 3:59 AM UTC41 hours, 5 min, 20 secOct 25, 9:04 PM UTC
Fire-Quackers3Oct 24, 8:45 PM UTC26 hours, 4 min, 59 secOct 25, 10:50 PM UTC
Alone? Play Along9Oct 24, 7:40 AM UTC42 hours, 9 min, 11 secOct 26, 1:49 AM UTC
Badge Collection0Oct 26, 1:49 AM UTC1 hour, 27 min, 0 secOct 26, 3:16 AM UTC
Connect the Dots0Oct 24, 5:26 AM UTC45 hours, 54 min, 47 secOct 26, 3:21 AM UTC
Yogurt from the Crypt13Oct 24, 5:49 PM UTC36 hours, 41 min, 16 secOct 26, 6:31 AM UTC